Vietbank
Thị Trường Thông Tin Doanh Nghiệp

Vietbank lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020

Ngày 26/11/2020, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank); vinh dự được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) trao tặng giải thưởng Ngân hàng có Sản phẩm, Dịch vụ sáng tạo vượt trội năm 2020. Trao giải thưởng. Đây là giải thưởng thường niên uy tín trong […]