10 bức ảnh đẹp nhất trong cuộc thi ShotOniPhone của Apple
Giải Trí Mỹ Thuật Nhiếp Ảnh

10 bức ảnh đẹp nhất trong cuộc thi ShotOniPhone của Apple

Shotoniphone đã phổ biến trên internet kể từ khi Apple công bố nó vào đầu năm nay; để thúc đẩy sự sáng tạo của khách hàng quan trọng của mình. Một cách khác để nhìn vào cuộc cạnh tranh có thể là một mánh lới quảng cáo tiếp thị cho phép người tiêu dùng mang […]