dành cho người mới
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Phân loại và vị trí của công ty đầu tư chứng khoán

Hoạt động của thị trường chứng khoán rất sôi động; việc thành lập công ty chứng khoán mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn. Nhiều công ty chứng khoán ngày càng chứng tỏ uy tín trên thị trường , bằng việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao,  chính sách tốt;  là kênh tư vấn cần thiết để các chủ thể tham gia thị trường; đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. . Tuy nhiên, phân loại và vị trí của công ty đầu tư chứng khoán hiện nay là vấn đề mà nhiều người muốn biết.

Quyết định số 27/2007 / QĐ-BTC quy định định nghĩa về công ty chứng khoán; nghĩa là “công ty chứng khoán” là tổ chức có tư cách pháp nhân kinh doanh chứng khoán; bao gồm một, nhiều hoặc tất cả các hoạt động: môi giới chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng khoán Tư vấn đầu tư. “Tổ chức kinh doanh chứng khoán” là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; công ty quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Chứng khoán; chẳng hạn như Luật Chứng khoán và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán …

Phân loại và vị trí của công ty đầu tư chứng khoán

công ty đầu tư chứng khoán

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán được thực hiện một; một phần hoặc toàn bộ các nghiệp vụ; bao gồm môi giới chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn chứng khoán và các nghiệp vụ tài chính khác (chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm …) Công ty  chỉ được kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán khi đang kinh doanh chứng khoán.

Các loại hình tổ chức của công ty chứng khoán

Các loại hình tổ chức cơ bản của Công ty chứng khoán bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn; và công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. Phổ biến nhất hiện nay là mô hình công ty cổ phần.

Công ty cổ phần

  • Vốn điều lệ đươc chia thành nhiều phần bằng nhau (cổ phần).
  • Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và số lượng tối đa không hạn chế.
  • Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần.
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; nhưng không vượt quá số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
  • Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

  • Các thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ khác cho đến khi họ cam kết bằng số vốn mà họ góp vào công ty.
  • Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu.

Vai trò của công ty chứng khoán

công ty đầu tư chứng khoán

Đối với doanh nghiệp

Các công ty phát hành cổ phiếu trên thị trường để huy động vốn thông qua các kênh chứng khoán. Để có thể phát hành thành công, công ty  sẽ khuyến nghị công ty bảo lãnh phát hành. Công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian để huy động vốn cho doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Đối với nhà đầu tư

Để có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán sẽ là cầu nối giao dịch giữa các nhà đầu tư thông qua hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư.

Đặc biệt đối với những người mới tham gia thị trường, công ty  sẽ trở thành kênh cung cấp cho nhà đầu tư những nguồn thông tin hữu ích, bao gồm báo cáo phân tích thị trường, phân tích ngành, phân tích hoạt động kinh doanh … Hãy có nhận định chính xác hơn của riêng bạn.

Đối với thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán là thành viên quan trọng của thị trường chứng khoán nên cũng giúp xác định giá thị trường. Trên thị trường sơ cấp, các công ty chứng khoán sẽ cùng nhau giúp tổ chức phát hành định giá cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trên thị trường thứ cấp, công ty chứng khoán đóng vai trò điều tiết thị trường thông qua hoạt động tự doanh, ngoài việc tạo thanh khoản, điều chỉnh giá cổ phiếu còn bao gồm việc tăng doanh thu cho công ty.

Đối với cơ quan quản lý

Công ty chứng khoán có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán. Các thông tin công ty  có thể cung cấp bao gồm về thông tin về các cổ phiếu, thông tin giao dịch, tin tức của tổ chức phát hành, dữ liệu ngành và doanh nghiệp. Qua đó, cơ quan quản lý thị trường có cơ sỡ dữ liệu tham khảo để có các biện pháp điều chỉnh thị trường hợp lý.

Ngoài ra, công ty chứng khoán cũng kết hợp với cơ quản quản lý để kiểm soát thông tin nhà đầu tư, tránh các hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: Thebank.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *